Wolfgang-Amadeus-Mozart

Klassicismen: musik - Wolfgang Amadeus Mozart

Mozart levde i mitten av Klassicismen och är epokens främsta representant.