Renässansen-Musik-Giovanni-Pierluigi-da-Palestrina

Renässansen: musik. Palestrina

Palestrina – viktig kompositör av sakral musik i synnerhet.