Alban Berg: musik

Alban Berg var en österrikisk tonsättare som huvudsakligen förknippas med den Andra Wienskolan. Under Arnold Schönbergs starka inflytande komponerade han atonal musik, och sedermera också tolvtonsmusik (mer information om denna teknik hittar du i artikeln om Schönberg).

Berg ses som den Andra Wienskolan-kompositör (utöver Berg själv ingick Schönberg och Anton Webern) som gav tolvtonsmusiken en lite mer mänsklig “touch”. Många menar att hans musik skriven med denna teknik är ovanligt emotionell med tanke på hur pass matematisk metoden är. Mycket beror det troligen på hans förmåga att inkorporera element ur den senromantiska musiken. Landsmannens Mahlers orkestermusik är exempelvis en tydlig influens i flera av Bergs verk.

Alban Berg: musikFullständigt namn: Alban Maria Johannes Berg

Levnadsår och epok: 1885-1935, Modernismen

Signaturverk: Wozzeck (1924)

SpotifylistaLyssna: Klicka på Spotifyikonen för en specialgjord spellista

Alban Bergs musik

Om Webern är den intellektuella, mer abstrakt, matematiskt lagda av Schönbergs två elever, så är Berg den mer instinktiva. Han tycks tänka mer i färger och texturer än sin två år äldre kollega, vars musik generellt sett är mer pointillistisk och linjär (har en skarpare “udd” om man så vill). Av just denna anledning kan Bergs atonala musik förefalla någorlunda mer lättlyssnad för ett otränat öra.

Bergs mest kända verk är operan Wozzeck (1924, klippet), som är ett av Andra Wienskolans största och mest framförda verk från den så kallade fria atonala perioden (då musiken skrevs utan vare sig tonart eller något annat sorts system, såsom tolvtonstekniken). Verket utgör en strålande studie i musikalisk expressionism, och det är också just det mänskliga psyket som står i centrum. I atonala, vokala verk tenderar just inre, psykologiska aspekter vara mer centrala drivkrafter i dramat än i tonala verk.

Wozzeck framfördes många gånger under slutet av 20-talet och början av 30-talet. För Berg var operan en enormt viktig inkomstkälla. 1933 förbjöds den emellertid av nazisterna för att den ansågs för modernistisk, vilket hade förödande konsekvenser. När Berg 1935 avled av blodförgiftning var han nästan utfattig. Vid det laget hade han bara nästan hunnit färdigställa operan Lulu (som trots sin ofullständighet hade premiär 1937).

Berg var den minst villiga av de tre kompositörerna ur den Andra Wienskolan att överge de romantiska, musikaliska elementen. Av den anledningen föreföll hans musik mindre intressant ur en framtidssynpunkt för kompositörer efter andra världskriget som letade efter något rakt igenom modernt utan direkta kopplingar till historien. Den romantiska musiken förknippades då med krigspropaganda och nationalism – synnerligen destruktiva fenomen. Men i ljuset av hur tonarter och romantiska texturer under den senare delen av 1900-talet letat sig tillbaka in i den moderna konstmusiken kan Berg ses som Wienskolans mest framåtblickande kompositör.

Kända verk

En kortare Spotifylista, genom vilken du kan bekanta dig med några av Bergs mest välkända kompositioner, finns tillgänglig genom länken i inforutan ovan. Här följer en liten förteckning över vad listan innehåller:

1-2. De inledande 8 minuterna ur Wozzeck (1924). Opera.
3. Stråkkvartett (1910).
4. “Finale” ur Lulu (1937). Opera.
5. Pianosonat (1910).
6. “Variation I” ur Kammarkonsert (1925). För piano, fiol och tretton blåsinstrument.

Källor

Sadie, Stanley och Latham, Alison. The Cambridge Music Guide (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 433-434.

Salzman, Eric. Twentieth-Century Music: An Introduction (Upper Saddle River: Pearson Education, Inc., 2002), 37-43.

Övrig information

Författare: Oliver Lindman, Sussex University.

Artikelnummer – Tonsättare: 17

Artikel publicerad som: Alban Berg: musik, 3 maj 2013.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *