Bach: musik

Johann Sebastian Bach var en tysk kompositör och organist, känd idag som barockmusikens främste gestalt. Över 1100 separata musikverk har räknats till Bachs oeuvre. Detta till trots var han under sin livstid mindre känd som tonsättare, och desto mer känd som organist, orgelexpert och pedagog.

Det är svårt att argumentera för att någon annan kompositörs musikaliska åstadkommanden skulle överträffa Bachs. För det första kallas han ofta den “femte evangelisten” på grund av sitt generösa musikaliska bidrag till den protestantiska kyrkomusiken. Vidare ses han som mästaren av kontrapunkt (en uppsättning tekniker för polyfon komposition, det vill säga, komposition där två eller flera stämmor har självständiga melodier). Som om inte det vore nog är han orgelmusikens allfader. Och hans cellosviter har framförts mer än något annat verk för cellosolist.

Bach: musikFullständigt namn: Johann Sebastian Bach

Levnadsår och epok: 1685-1750, Barocken

Signaturverk: Matteuspassionen (1727)

SpotifylistaLyssna: Klicka på Spotifyikonen för en specialgjord spellista

Johann Sebastian Bachs musik

Det är svårt att peka ut exakta karaktärsdrag i Bachs musik i allmänhet, eftersom han komponerade inom så många genrer och för så många olika instrument. Något som utmärker Bach som barockkompositör var hans noggrannhet. Medan det var vanligt att man som kompositör under den här tiden bara konstruerade “stommen” eller “ramen” för ett musikverk, så skrev Bach ofta ut många av de ornament och dekorationer som annars hade improviserats fram av musikerna (Bach var själv oerhört skicklig som improvisatör, och föredrog i regel sina egna tolkningar).

Bachs musik kännetecknas ofta av innovativa, men noggrant planerade och kontrollerade polyfona texturer. Stildragen i hans musik kan spåras till äldre tysk konstmusik, men också till tidigare fransk och italiensk barockmusik. Den protestantiska liturgin var givetvis också en viktig influens – i synnerhet vad Bachs vokalmusik beträffar. Mot slutet av barocken blev musiken alltmer homofon, med enklare melodier och mindre komplexa texturer. Bach fortsatte dock med sin avancerade kontrapunkt, vilket föranledde att han på ålderns höst kom att kallas “gammaldags” av sina samtida.

Bachs H-mollmässa (1724-49) består av satser komponerade vid ett flertal olika tillfällen under kompositörens sista 25 år. Den återspeglar således en betydande del av hans verksamma liv. Första satsen – “Kyrie” – vittnar om Bachs oerhörda expertis inom kontrapunkt, samt om hans förmåga att tonsätta liturgiska texter.

Bachs körverk framförs flitigt runtom i världen idag. Matteuspassionen (1727; läs mer om passioner i artikeln om barocken) ses som kanske tidernas främsta kristna verk. Därtill skrev han Johannespassionen (1724), Juloratoriet (1734), och en lång rad kantater (verk för solister, kör och orkester). Bach skrev över 200 kantater, varav nr. 80 (Ein’ feste Burg) och nr. 140 (Wachet auf) kanske är allra populärast.

Den mest avancerade kontrapunktiska musikformen är fugan, och givetvis är det således ingen som förknippas mer med denna kompositionsform än Johann Sebastian Bach.  Bland annat komponerade han Die Kunst der Fuga (ungefär “Fugakonsten”), som innehåller 14 fugor. Exempel återfinns i Spotifylistan (#10). Artikeln om barocken rekommenderas om du vill läsa lite mer om fugan.

Bach komponerade otaliga sonator, preludier, fugor, partitor, toccator och fantasior för orgel. Hans Toccata och fuga i D-moll (1703-07), som han började komponera redan vid 18 års ålder, är kanske det mest kända.

Kända verk

En Spotifylista bestående av Bachs verk och satser ur Bachs verk kan nås genom den lilla ikonen i faktarutan ovan. I vanlig ordning bör det understrykas att verken avnjuts bäst i sin helhet, men listan kan förhoppningsvis bidra till en bredare uppfattning om Bachs omfattande musikgärning.

1. “Wachet auf” ur Wachet auf, ruft uns die Stimme (1731). Kantat för solister, kör och orkester.
2. “Korus (I)” ur Matteuspassionen (1727). Passion för solister, kör och orkester.
3. “Herr, unser Herrscher” ur Johannespassionen (1724). Passion för solister, kör och orkester.
4. “Herrscher des Himmels” ur Juloratoriet (1734). Oratorium för solister, kör och orkester.
5. “Kyrie eleison” ur H-mollmässan (1724-49).
6. “Concerto I” ur Brandenburgkonserterna (1721).
7. “Rondeau” ur Orkestersvit nr. 2 (1739). För orkester.
8. Preludium I i C-dur ur Das wohltemperierte Klavier (1722). För klaviatur.
9. Variation 1. a 1 Klav. ur Goldberg-Variationen (1741). För klaviatur.
10. “Contrapunctus I” ur Die Kunst der Fuge (publicerad 1751).
11. Toccata och fuga i D-moll (1703-07). För orgel.

Källor

Sadie, Stanley och Latham, Alison. The Cambridge Music Guide (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 184-204.

Staines, Joe (redaktör). The Rough Guide to Classical Music (London: Rough Guides, Ltd., 2010), 18-32.

Övrig information

Författare: Oliver Lindman, Sussex University.

Artikelnummer – Tonsättare: 33

Artikel publicerad som: Bach: musik, 15 juni 2013.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *