Edgard Varèse: musik

Edgard Varèse var en fransk kompositör och modernistisk visionär, vars musik återspeglar helt nya sätt att tänka kreativt. Efter första världskriget (1914-1918) menade många av kulturvärldens frontfigurer att ny konst skulle skapas för framtiden. Här ser vi hur nära sammankopplad musiken är med allt annat. Ur krigets aska behövde något nytt födas även inom konst och kultur. Något som inte kunde associeras med det gamla – något som var befriat från krig och konflikter.

Varèse tillhörde skaran tonsättare som helhjärtat kände av detta starka behov. Faktum är att väldigt lite av Varèses tidiga musik finns bevarad. Han förstörde själv mycket av den musik han skrivit före kriget. År 1915 emigrerade han till Amerika och hänfördes med en gång. I “Det nya landet” såg han en passion och en energi som inte fanns i det tillbakasträvande, korrupta Europa.

Edgard Varèse: musikFullständigt namn: Edgard Victor Achille Charles Varèse

Levnadsår och epok: 1883-1965, Modernismen

Signaturverk: Poème électronique (1958)

SpotifylistaLyssna: Klicka på Spotifyikonen för en specialgjord spellista

Edgard Varèses musik

“Framtiden” för Varèse var direkt kopplad till vetenskap och nya rön, vilket återspeglas i flera av hans mest kända verk. Hans verk är ofta laddade med varierade rytmiska gester, plötsliga dynamiska skiftningar, och “kluster” av toner snarare än traditionella ackord. Varken harmonier, melodier eller upprepade rytmer är i fokus. Man skulle istället kunna säga att Varèse arbetar med olika “ljudmassor” och “ljuddensiteter” när han komponerar. Det är alltså lättast att beskriva fransmannens musik genom att använda termer som man hittar inom naturvetenskapen!

Hyperprism (1923) är ett utmärkt exempel, och dessutom ett av Varèses mest kända verk (lyssna i klippet till höger eller genom Spotifylistan; #1). Lägg märke till att bara namnet är direkt vetenskapligt! Musiken, som är skriven för träblåsinstrument och en lång rad slagverksinstrument, kan närmast beskrivas som “industriell”. Varèse undvek i regel att använda sig av stråkinstrument i sina verk. Stråkar för Varèse symboliserade den europeiska romantikens smäktande melodier, med andra ord – “det gamla”.

Varèse skrev faktiskt inte så jättemycket musik under sin livstid, utan ägnade desto mer energi åt att skriva om sina visioner och om andras musik (faktum är att de av hans verk som överlevt inte är längre än ca tre timmar tillsammans). Under mitten av 30-talet lät han i skrift dela med sig om sina förhoppningar om att framtiden skulle erbjuda en sorts musikalisk “maskin” som kunde spela vilka skalor som helst, frambringa toner i oväntade register, bilda subharmoniska kombinationer, skapa nya klangfärger och kombinera icke-relaterade rytmer. Närmast ordagrant beskrev han således den digitala musiken som vi känner till den idag!

När så den analoga elektroniska musiken på allvar började spridas under 1950-talet skrev en över 70 år gammal Varèse ett av det mest berömda verken som komponerats för tonband – Poème électronique (1958). Han kallas idag av många för “den elektroniska musikens fader”.

En annan nämnvärd detalj är att Varèse förkastade alla subjektiva definitioner av ordet “musik”. Han är välkänd för att under 20-talet ha beskrivit musik i allmänhet med så breda termer som “organiserat ljud” – en definition som han senare skulle komma att utveckla, men som många anammar än idag.

Kända verk

På Spotifylistan (länk finns i inforutan ovan) har jag samlat några av Edgard Varèses mest kända musikverk. Du hittar alla på Youtube om du inte har Spotify!

1. Hyperprism (1923). För slagverksinstrument och träblåsinstrument.
2. Ionisation (1931). För tretton slagverkare.
3. Density 21.5 (1936). För flöjtsolist.
4. Octandre (1923). För sju träblåsinstrument och kontrabas.
5. Poème électronique (1958). För tonband.

Källor

Holmes, Thom. Electronic and Experimental Music (New York: Routledge, 2008), 339-344.

Sadie, Stanley och Latham, Alison. The Cambridge Music Guide (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 464-466.

Varèse, Edgard. “The Liberation of Sound”. Hampshire.edu. <http://helios.hampshire.edu/~hacu123/papers/varese.html>. Hämtat 20 april 2013.

Övrig information

Författare: Oliver Lindman, Sussex University.

Artikelnummer – Tonsättare: 11

Artikel publicerad som: Edgard Varèse: musik, 20 april 2013.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *