Händel: musik

Georg Friedrich Händel är en av den sena barockens två riktigt stora kompositörer (Johann Sebastian Bach levde samtidigt). Händel blev dock, till skillnad från Bach, faktiskt rik och berömd under sin livstid. Vid 27 års ålder flyttade han till England, där han levde och verkade fram till sin död, 47 år senare.

Händel komponerade mängder av operor och konserter, men är kanske allra mest känd för sina oratorier – i synnerhet Messias (1742), och dess välkända körsats “Hallelujah”. Viktiga influenser för Händel var tidiga barockmästare, såsom engelsmannen Henry Purcell och en rad italienare, däribland Vivaldi. Händels musik skulle sedan komma att bli betydande utvecklings- och inspirationskällor för samtliga tre av klassicismens stora tonsättare.

Händel: musikFullständigt namn: Georg Friedrich Händel

Levnadsår och epok: 1685-1759, Barocken

Signaturverk: Messias (1742)

SpotifylistaLyssna: Klicka på Spotifyikonen för en specialgjord spellista

Händels musik

I Händels musik finns ofta en slags robusthet och direkthet som var karakteristiska drag i engelsk barockmusik. I hans verk tenderar homofona och polyfona passager problemfritt avlösa varandra. Händel krånglade sällan till harmonierna i onödan, och några av hans mest kända och älskade satser har förhållandevis enkelt harmoniskt material (även om de samtidigt ofta är väldigt dramatiska). Majoriteten av hans verk är vokalmusik, och den djupt religiöse Händel ansåg det vara av yttersta vikt att de sakrala texterna kom fram tydligt.

Satsen “And He Shall Purify” ur oratoriet Messias (1742) är ett bra exempel på hur Händel väver samman kör och orkester i både kontrapunkt och homofoni. Ofta presenteras en viktig textremsa med lätt ackompanjemang av en sångstämma, varpå fler stämmor och resten av kören faller in. Mellan körsatser som denna framför en så kallad evangelist (i det här fallet tenorsolist) ett recitativ (talsång), endast ackompanjerad av cembalo. Under sådana förhållandevis korta satser förmedlas ofta dubbelt så mycket text än under körsatserna. Recitativen, så att säga, fyller ut handlingen mellan soloarior och körsatser.

Klippet till höger är två och en halv minut, men texten som framförs får plats på en rad:

And He shall purify the sons of Levi, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness.

Jämför det med en modern popsång!

Vid sidan av oratorier ligger Händel bakom flera operor, av vilka Julius Caesar (1724) är särskilt nämnvärd. Han skrev också en hel del andra sakrala verk – däribland Dixit Dominus (1707) – som emellertid tenderar hamna i skymundan vid sidan av hans större verk. Hans orkestersviter, varibland vi hittar Water Music (1717) och Music for the Royal Fireworks (1749) tillhör också hans främsta verk.

Kända verk

En Spotifylista med diverse satser ur några av Georg Friedrich Händels främsta verk har skapats för att ackompanjera den här artikeln. Du når den genom ikonen i informationsrutan högre upp på den här sidan. Här följer en innehållsförteckning (lyssna gärna på de fullständiga verken om du har den möjligheten).

1. Zadok the Priest (1727). Kröningshymn för kör och orkester.
2-3. “And He Shall Purify” och “Hallelujah” ur Messias (1742). Oratorium.
4. “Air” ur Water Music (1717). Orkestersvit.
5. “Ouvertyr” ur Music for the Royal Fireworks (1749). Orkestersvit.
6. “Ouvertyr” ur Julius Caesar (1727). Opera.
7.
“Your Harps and Cymbals” ur Solomon (1749). Oratorium.
8. “Allegro” ur Concerti Grossi (1734). Konsert för orkester.
9. “Eternal Source of Light Divine” ur Ode for the Birthday of Queen Anne (1713). Kantat för solister, kör och orkester.
10. “Lascia ch’io pianga” ur Rinaldo (1711). Opera.

Källor

Dunton-Downer, Leslie; Riding, Alan. Opera (London: Dorling Kindersley Limited, 2006), 84-95.

Sadie, Stanley och Latham, Alison. The Cambridge Music Guide (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 204-217.

Staines, Joe (redaktör). The Rough Guide to Classical Music (London: Rough Guides, Ltd., 2010), 230-240.

Övrig information

Författare: Oliver Lindman, Sussex University.

Artikelnummer – Tonsättare: 39

Artikel publicerad som: Händel: musik, 3 juli 2013.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *