Haydn: musik

Joseph Haydn var en österrikisk tonsättare, känd som en av de främsta företrädarna av klassicismen, eller “Wienklassicismen”. Haydn var den äldsta i trion klassicister bestående av honom själv, Mozart och Beethoven. Han var dessutom både Mozarts och Beethovens lärare.

Haydns musikkatalog är oerhört imponerande, med 108 symfonier och 83 stråkkvartetter. Han har kallats både “Symfonins fader” och “Stråkkvartettens fader” för att ha utvecklat och fulländat genrerna. Genom hans och Mozarts verk formades också sonatformen (läs mer i artikeln om klassicismen).

Haydn: musikFullständigt namn: Franz Joseph Haydn

Levnadsår och epok: 1732-1809, Klassicismen

Signaturverk: Skapelsen (1798)

SpotifylistaLyssna: Klicka på Spotifyikonen för en specialgjord spellista

Joseph Haydns musik

Haydn var oerhört viktig för utvecklingen av vad som kommit att kallas den klassiska stilen, som bland annat utmärker sig från barockmusik genom dess mer “flytande” fraseringar. I Haydns musik (i synnerhet hans senare verk) framträder en ny musikalisk fras ofta som om de växte fram ur den tidigare. Likaså åstadkom Haydn en sorts växelverkan mellan förgrunds- och bakgrundsmaterial, så att vad som tidigare varit ackompanjemang går över i en melodisk roll, och vice versa.

Haydn må inte ha haft samma förmåga att konstruera minnesvärda melodier som Mozart hade, men han var oerhört duktig på att skapa omfattande musikaliska strukturer bara genom ett enkelt motiv. Ett bra exempel är den välkända Stråkvartett Nr. 61 i D-moll, som du kan höra i klippet till höger.

Haydn ska ha haft ett stort sinne för humor, vilket också är tydligt i flera av hans kompositioner. Ett av hans mest kända verk är Symfoni nr. 94 (Pukslagarsymfonin, 1791), som efter en svag, tillbakadragen öppnande fras (som upprepas en gång, ännu svagare), plötsligt går över i ett fortissimo-ackord förstärkt av ett pukslag. Musiken fortsätter därefter på samma sätt som det inleddes, som om “attacken” aldrig inträffat. Komiska inslag återfinns också i sista satsen ur Stråkkvartett nr. 3 i C-dur, samt i många andra av Haydns kompositioner.

Haydns musikaliska gärning slutar inte vid symfonierna och stråkkvartetterna. Hans kanske allra främsta verk är ett oratorium – Skapelsen (1798) – ett magnifikt körverk som skildrar hur Gud skapade världen ur kaos. Haydn ligger också bakom melodin “Gott erhalte Franz den Keiser” (1797), som ursprungligen tillägnades kejsar Frans II, men som senare kommit att bli Tysklands nationalsång. Haydn själv ska ha varit oerhört förtjust över melodin, och ska ha spelat den otaliga gånger under sina sista, fragila år.

Kända verk

Även till denna artikel har det skapats en Spotifylista, som du når genom ikonen i informationsrutan ovan. Den innehåller ett hopplock från några av Haydns mest kända musikskapelser. Här följer en förteckning:

1. “Andante” ur Symfoni nr. 94 (1791).
2. “Allegro” ur Stråkkvartett nr. 61 i D-moll (1797).
3. “Rondo – Presto” ur Stråkkvartett nr. 32 i C-dur (1781).
4. “Ouvertyr” ur Skapelsen (1798). Oratorium.
5. Insanae et vanae curae (1775). Körverk.
6. “Adagio – Allegro” ur Symfoni nr. 104 (Londonsymfonin, 1795).
7. “Ouvertyr” ur Årstiderna (1901). Oratorium.
8. “Di tu se fedele” ur Un ballo in maschera (1859). Opera.
9. Variationer över “Gott erhalte Franz den Keiser” (1797).

Källor

Rosen, Charles. The Classical Style (London: Faber and Faber, 1997).

Sadie, Stanley och Latham, Alison. The Cambridge Music Guide (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 230-242.

Staines, Joe (redaktör). The Rough Guide to Classical Music (London: Rough Guides, Ltd., 2010), 244-253.

Övrig information

Författare: Oliver Lindman, Sussex University.

Artikelnummer – Tonsättare: 30

Artikel publicerad som: Haydn: musik, 10 juni 2013.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *