John Adams: musik

John Adams är en amerikansk tonsättare, född på 1940-talet, och i skrivande stund fortfarande vid livet och fullt verksam. Hans kompositionsstil har sina rötter i minimalismen (en musikalisk rörelse särskilt förknippad med Steve Reich och Philip Glass), under vilkens framfart han skolades som musiker.

Adams har samtidigt varit en ledande figur i återvändadet till tonaliteten. Tonal musik (musik som har en tonart) har som många känner till tappat mark under 1900-talet. Adams har sagt att han ser tonaliteten som en naturlig kraft – ungefär som gravitationen.

Adams: musikFullständigt namn: John Coolidge Adams

Levnadsår och epok: 1947-, Modernismen

Signaturverk: Short Ride in a Fast Machine (1986)

SpotifylistaLyssna: Klicka på Spotifyikonen för en specialgjord spellista

John Adams musik

Mycket av John Adams musik präglas av den minimalistiska stilen. Små, upprepade celler av toner. Växande och gradvis skiftande musikaliska texturer. Något som däremot också är tydligt är att Adams arbetar med funktionella harmonier. Genom att använda sig av särskilda harmoniska konventioner åstadkommer han ofta en känsla av “riktning” (som att musiken är “på väg” någonstans) som inte är karakteristisk för den tidiga minimalistiska musiken.

Shaker Loops (1978) är ett av Adams mest populära verk. Det må ha många av de karaktärsdrag som typisk minimalistisk musik har, men samtidigt saknas den där känslan av total stasis som finns i exempelvis 60-talsverk av Reich eller Glass. I synnerhet kring 2.00 börjar man uppfatta en sorts tonal dragningskraft i musiken. Här lockas vi som lyssnare till att inte bara fokusera på det vi hör i det absoluta nuet, utan också väva in en känsla av förväntan. Vart är musiken på väg någonstans? Ett annat typiskt exempel är cellons baston som kommer in vid 4.50. Tillsammans med de andra stämmorna bildas genom denna ton ett ackord med kvaliteter som gör att vi uppfattar det som dissonant – som något som behöver “lösas upp” genom ett konsonant ackord. Det ackord vi förväntat oss kommer förvisso inte, men att den där “dragningskraften” ens uppstod är viktigt att notera. Den är nämligen typisk för Adams musik, men allt annat än typisk för de många tonsättare under 1900-talet som jobbade hårt för att undvika traditionell tonal musik och dess konventionella funktioner. I Adams senare verk som Short Ride in a Fast Machine (1986) är dessa drag av tonalitet ännu tydligare.

Adams har skrivit många operor – ofta med en koppling till politiska frågor eller aktuella händelser. Nixon in China (1987) och The Death of Klinghoffer (1991) är bra exempel.

I sann postmodernistisk anda använder sig Adams av alla möjliga influenser i sitt komponerande, och hämtar inspiration från allt från folk- och världsmusik till jazz.

Kända verk

Använd gärna den specialgjorda Spotifylistan för att bekanta dig med några av John Adams mest kända kompositioner! En länk till den hittar du i informationsrutan högre upp på sidan.

1. “Shaking and Trembling” ur Shaker Loops (1978). För stråkseptett.
2. Short Ride in a Fast Machine (1986). För orkester.
3. “Prologue: Chorus of Exiled Palestinians” ur The Death of Klinghoffer (1991). Opera.
4. On the Transmigration of Souls (2002). För orkester, körer och tonband.
5. “Part 1A” ur Grand Pianola Music (1982). För varierad ensemble.

Källor

Mertens, Wim. American Minimal Music (London: Kahn & Averill Publishers, 1988).

Reich, Steve; Hillier, Paul (redaktör). Writings on Music, 1965-2000 (USA: Oxford University Press, 2004).

Staines, Joe (redaktör). The Rough Guide to Classical Music (London: Rough Guides, Ltd., 2010), 1-4.

Bildmateriel: Deborah O’Grady

Övrig information

Författare: Oliver Lindman, Sussex University.

Artikelnummer – Tonsättare: 49

Artikel publicerad som: John Adams: musik, 18 juli 2013.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *