Josquin des Prez: musik

Bland renässansens allra tidigaste kompositörer finns två särskilt kända namn. Det ena är Guillaume Dufay (1397-1474), och den andra hans landsman Josquin des Prez (1440-1521). Des Prez var en fransk-flamsk tonsättare, vilket hans förnamn vittnar om (Josquin är den tillämpade franska stavningen av hans flamländska namn Josken).

Josquin des Prez var betydelsefull för musikens utveckling under renässansen. Han reste runt mycket i Europa och spred sin musik åt flera håll, delvis genom att låta sig anlitas som katedralsångare. Hans verk ska ha uppskattats av Martin Luther, och storheter som Leonardo Da Vinci målade porträtt av honom. Dessutom publicerades en bok om hans mässor (detta under en period då boktryckarkonsten ännu var ung).

des Prez: musikFullständigt namn: Josquin des Prez

Levnadsår och epok: 1440-1521, Renässansen

Signaturverk: Ave Maria … Virgo serena (1485)

SpotifylistaLyssna: Klicka på Spotifyikonen för en specialgjord spellista

Josquin des Prez musik

Det var mycket tack vare Josquins musik som den stil som vi kommit att förknippa med renässansen utvecklades som den gjorde. Huvudsakligen skrev han vokalmusik med långa fraser och täta, polyfona texturer. Stämmorna har ofta alla sina egna, självständiga fraser, samtidigt som det huvudsakliga “kompositionsverktyget” är imitation. Detta leder till att känslan av enhetlighet och känslan av progression samexisterar utan problem i Josquins verk.

I klippet kan du höra Josquins berömda verk Ave Maria … Virgo serena (ca 1485). Lägg märke till att varje stämma har sina egna melodier – det är ingen stämma som verkar “stödja” en annan, såsom en pianoackompanjatör stödjer en sångare genom att spela ackord. Notera dock att den inledande musikaliska frasen imiteras (fast i olika tonlägen) av de andra stämmorna, vilket för rösterna samman och skapar en musikalisk koherens.

Precis som Palestrina är Josquin des Prez främst känd för sina mässor, och han skrev både cantus firmus-mässor och parodimässor (läs gärna mer om dessa i artikeln om Palestrina). Josquin var också förtjust i kanoner – stycken där melodier upprepas exakt och används som motstämmor till sig själv. Inledningen av “Ave Maria” är kanonisk.

Josquin komponerade också motetter (sakrala sånger) och chansoner (fransk, sekulär sång). “Ave Maria” är en motett.

Kända verk

I informationsrutan ovan hittar du en Spotifyikon, vilken leder till en spellista skapad för den här artikeln. Bekanta dig gärna med Josquin des Prez kända verk genom att lyssna till några av verken på listan!

1. Ave Maria … Virgo serena (1485). Motett för fyra stämmor.
2-3. “Kyrie” och “Gloria” ur Missa Hercules Dux Ferrariae (1504). Mässa för fyra stämmor.
4. Miserere mei, Deus (1503). Motett för fem stämmor.
5-6. “Sanctus”, “Benedictus” och “Credo” ur Missa de Beata Virgine (1510). Mässa för fem stämmor.

Källor

Sadie, Stanley och Latham, Alison. The Cambridge Music Guide (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 114-116.

Staines, Joe (redaktör). The Rough Guide to Classical Music (London: Rough Guides, Ltd., 2010), 275-276.

Övrig information

Författare: Oliver Lindman, Sussex University.

Artikelnummer – Tonsättare: 36

Artikel publicerad som: Josquin des Prez: musik, 26 juni 2013.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *