Kvinnor i musikhistorien

Att musikhistorien skrivits närmast uteslutande av män är en vanlig uppfattning. Vad det definitivt inte råder några tvivel om är att historien varit dålig på att lyfta fram de talangfulla och inflytelserika icke-männen inom just musikskapande. Kvinnor kunde etablera sig som musiker, vilket också skickliga tonsättare som Clara Schumann gjorde primärt. Fanny Hensel (född Mendelssohn) och Maria Anna “Nannerl” Mozart var två andra musikaliska underbarn vars tonsättarförmågor inte uppmuntrades på i närheten av samma sätt som deras idag mer namnkunniga manliga syskon.

Även Ruth Crawford Steeger kämpade i motvind ett sekel senare, med en make (Charles Seeger, också han musikvetare och tonsättare) som inte uppmuntrade hennes komponerande, och rentav uttryckligen motsatte sig det. Än idag är både komposition av konstmusik och mer modernt låtskrivande mansdominerade branscher.

Det är viktigt att förstå att anledningen till att den överväldigande majoriteten av artiklar på den här sidan handlar om manliga tonsättare inte har något som helst att göra med att män som könskategori skulle vara mer förmögna att skriva bra konstmusik. Det handlar förstås om att män uppmuntrats mycket mer, men också att de i stor utsträckning tillåtits att faktiskt skriva historien, och därtill definiera vad som faktiskt är bra konstmusik.

Men det är nu den framtida musikhistorien skapas, och den är vi alla med och formar! Musikhistoria.se:s läsare uppmuntras till att uppmärksamma rörelser och initiativ som verkar för att lyfta fram kvinnliga tonsättare. Skapelsen.com är en arbetsgrupp som vill berika musikhistorien och fylla i dess luckor. Här presenteras många, framför allt under 1900-talet verksamma kvinnliga tonsättare och musiker. Vidare bör “KVAST” (Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare) nämnas – en ideell förening vars huvudsyfte är att “öka medvetenheten om och framföranden av musikverk komponerade av kvinnliga tonsättare”. KVAST har också inrättat ett pris för orkestrar eller beställare av ny konstmusik som gjort bra satsningar på kvinnliga kompositörer – “Guldkvasten”. Dessutom återfinns sedan något år tillbaka “Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award 2016”, som är en kompositionstävling för kvinnliga tonsättare.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *