Mozart: musik

Wolfgang Amadeus Mozart var en tonsättare verksam under Wienklassicismen. Mozart är ett av musikhistoriens mest kända namn, och kanske står han för fler välkända melodier än någon annan kompositör. Han föddes 24 år efter Haydn (som också var hans lärare) och 14 år före Beethoven, många av vars tidiga verk är tydligt inspirerade av Mozarts musik – både vad stil och material beträffar.

Mozart led av många sjukdomar, och dog vid endast 35 års ålder. Vid det laget hade han redan en katalog bestående av över 600 verk, vilket vittnar om hans oerhörda kreativitet. Han sågs även på sin tid som ett underbarn. Vid tre års ålder lärde han sig spela klaviatur, och vid fem års ålder hade han börjat komponera. Att Mozart bara skulle ha “andats ut” kompositioner såsom andra andas ut koldioxid  är förstås något av en romantiserad bild. Anledningen till att han kunde komponera med en sådan fart och finess var först och främst, som han själv antyder i ett brev till sin far, att han med en extrem noggrannhet och disciplin studerat kompositionstekniker och verk av tidigare genier.

Mozart: musikFullständigt namn: Wolfgang Amadeus Mozart

Levnadsår och epok: 1756-1791, Klassicismen

Signaturverk: Eine kleine Nachtmusik (1787)

SpotifylistaLyssna: Klicka på Spotifyikonen för en specialgjord spellista

Wolfgang Amadeus Mozarts musik

Mozarts musik kännetecknas av melodirikedom, balans, elegans och symmetri. Den klassicistiska stilen nådde sin kulmen i och med hans verk (bekanta dig gärna mer med den i artikeln om Klassicismen, som du når genom länken i informationsrutan ovan). Det är svårt att välja ut ett “signaturverk” från Mozarts katalog, med tanke på hur mycket han skrev, och hur många verk som framförs regelbundet än idag. Hans Eine kleine Nachtmusik förblir dock, förmodligen, den mest kända melodin.

Om Joseph Haydn kan ses som både stråkkvartettens och symfonins fader (Mozart komponerade flitigt inom båda genrerna), så är det kanske inom de mer dramatiska formerna som den yngre tonsättaren triumferade mest. Hans operor och konserter (här åsyftas musikgenren “konsert”, och inte fenomenet att “gå på konsert”).

Klippet visar den välkända arian “Nattens drottning” ur en av kompositörens sista operor – Trollflöjten (1791). Mozarts operor utgjorde något av en modell för många senare kompositörer, såsom Rossini.

Även om hans allra tidigaste verk förstås inte kan mäta sig med de senaste, så kan man inte annat än fascineras över Mozarts talang när man lyssnar till exempelvis Symfoni nr. 1 i Eb-dur, som skrevs år 1764 (då Mozart var åtta år!)

Det har påståtts att Mozart, som var verksam i hjärtat av en epok, inte bidrog lika mycket till musikens utveckling som Haydn och Beethoven, som båda levde och verkade i tydliga övergångsperioder mellan olika epoker (Haydn mellan barocken och klassicismen, Beethoven mellan klassicismen och romantiken). Detta är långt ifrån sant. Mozarts verk tillämpar ofta avancerade tekniker, såsom kontrapunkt (som annars förknippas mer med renässansen och barocken än med klassicismen). Mot slutet av fjärde satsen ur Symfoni nr. 41 (Jupitersymfonin, 1788), för att nämna ett exempel, väver Mozart samman fem-sex teman i en mycket komplex textur (som trots sin komplexitet inte förlorar sin klassicistiska klarhet). Mozarts senare verk tillämpar också en kromatik som förebådade den romantiska musikens utvecklingsförlopp.

Mozarts sista verk var hans mytomspunna dödsmässa – Requiem (1791). Delvis blev det hans egen dödsmässa, då han aldrig skrev klart verket, men faktum kvarstår att det är ett av hans främsta verk. Satsen “Lacrimosa” är särskilt välkänd.

Kända verk

En Spotifylista med utdrag ur några av Mozarts mest kända verk (om än långt ifrån alla hans kända verk) finns tillgänglig genom ikonen i inforutan ovan. Många av dessa verk har du med stor sannolikhet hört förut, men kanske kan listan bidra till en bättre namnkunnighet. Det är en sak att känna igen ett verk, och en annan att kunna säga vilket verket är! Här följer en förteckning över Spotifylistans innehåll:

1. Eine kleine Nachtmusik (1787). För kammarensemble.
2-3. “Allegro molto” och “Allegro assai” ur Symfoni nr 40 i G-moll (1788).
4. “Ouvertyr” ur Figaros bröllop (1786). Opera.
5. “Don Giovanni, a cenar teco” ur Don Giovanni (1787). Opera.
6. “Nattens drottning” ur Trollflöjten (1791). Opera.
7. “Molto allegro” ur Symfoni nr. 1 i Eb-dur (1764).
8. “Andante” ur Pianokonsert nr. 21 i C-dur (1785). För pianosolist och orkester.
9. “Molto allegro” ur Symfoni nr. 41 i C-dur (Jupitersymfonin, 1788).
10. “Allegro” ur Klarinettkvintett i A-dur (1789). För klarinettsolist och stråkkvartett.
11. “Allegro maestoso” ur Pianosonat nr. 8 i A-moll (1778). För piano.
12-13. “Rex tremendae” och “Lacrimosa” ur Requiem (1791).

Källor

Rosen, Charles. The Classical Style (London: Faber and Faber, 1997).

Sadie, Stanley och Latham, Alison. The Cambridge Music Guide (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 242-260.

Staines, Joe (redaktör). The Rough Guide to Classical Music (London: Rough Guides, Ltd., 2010), 356-371.

Övrig information

Författare: Oliver Lindman, Sussex University.

Artikelnummer – Tonsättare: 31

Artikel publicerad som: Mozart: musik, 12 juni 2013.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *