Richard Strauss: musik

Richard Strauss var en tonsättare som, tillsammans med Mahler, kan ses som en av de sista representanterna av den germanska, senromantiska stilen. Han bör inte blandas ihop med vare sig Johann Strauss I eller Johann Strauss II, vilka var österrikare och inte släkt med Richard. R. Strauss levde dessutom ungefär ett halvt sekel efter hans österrikiska namnar.

Strauss var inledningsvis en populär figur i Tredje riket, och dessutom en av Hitler favoritkompositörer.  Hans delade emellertid inte ideologin om rasskillnader, även om han varsamt balanserade sina åsikter med en viss inställsamhet, för att behålla sitt inflytande. Detta till trots blev han år 1935 sparkad som president för Reichmusikkammer, efter att ett åsiktsladdat brev ämnat till sin judiska vän Stefan Zweig nått Hitler via Gestapo. Strauss lyckades emellertid, genom det inflytande han hade kvar, hålla sina judiska barnbarn borta från koncentrationslägren.

Richard Strauss: musikFullständigt namn: Richard Georg Strauss

Levnadsår och epok: 1864-1949, Romantiken

Signaturverk: Also sprach Zarathustra (1896)

SpotifylistaLyssna: Klicka på Spotifyikonen för en specialgjord spellista

Richard Strauss musik

Strauss är särskilt känd för sina operor och symfoniska dikter. Vid sidan av Puccini är han en av de få 1900-talskompositörer vars operor fortfarande framförs regelbundet. Strauss ses traditionellt som en motståndare till de många modernistiska rörelser och tekniker som poppade upp under första halvan av 1900-talet (i synnerhet Schönbergs tolvtonsteknik), men hans avancerade harmoniska språk var inte utan betydelse för hur musikens utveckling under det senaste århundradet fortlöpte.

För en bredare publik är Strauss mest välkända verk utan tvekan tondikten Also sprach Zarathustra (klippet), och i synnerhet dess inledning, som outtröttligt använts i film- och teatersammanhang för dramatisk effekt.

Man skulle kunna säga att den främsta skillnaden mellan Mahler och Strauss är att den förstnämndes verk tenderar vara väldigt subjektiva (Mahler är mest känd för sina symfonier). Strauss, å andra sidan, gjorde som allra bäst ifrån sig när han genom musikaliska medel berättade historier om andra. Hans många symfoniska dikter och operor, varibland vi hittar Macbeth (1888) Don Juan (1889), Salome (1905) och Elektra (1909), är strålande exempel.

Inte ens mot slutet av sin karriär övergav Strauss tonaliteten, utan skrev istället mindre dissonanta kompositioner. Ett av de mest kända verken från slutet av hans karriär är Metamorphosen (1945), som skrevs parallellt med (och sägs reflektera) Tysklands gradvisa undergång mot slutet av andra världskriget.

Kända verk

Om du är Spotifyanvändare rekommenderas en genomlyssning av Spotifylistan, länken till vilken du hittar i inforutan ovan. Spotifylistan, som skapats enkom för den här artikeln, återfinns några av Strauss mest kända verk, eller utdrag ur dem. Här följer en innehållsförteckning, så att du kan leta upp verken på exempelvis Youtube om du inte använder Spotify.

1. “Enleitung” ur Also sprach Zarathustra (1896). Symfonisk dikt.
2. “Finale” ur Salome (1905). Opera.
3. “Introduktion” ur Rosenkavaljeren (1911). Opera.
4. Metamorphosen (1945). För 23 stråkinstrument.
5. Don Juan (1889). Symfonisk dikt.
6. 
Inledning ur Ariadne på Naxos (1912). Opera.
7. Till Eulenspiegels lustige Streiche (1895). Symfonisk dikt.

Källor

Sadie, Stanley och Latham, Alison. The Cambridge Music Guide (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 399-405.

Staines, Joe (redaktör). The Rough Guide to Classical Music (London: Rough Guides, Ltd., 2010), 537-544.

Övrig information

Författare: Oliver Lindman, Sussex University.

Artikelnummer – Tonsättare: 28

Artikel publicerad som: Richard Strauss: musik, 9 juni 2013.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *