Ruth Crawford Seeger: musik

Ruth Crawford Seeger var en amerikansk, inflytelserik tonsättare som var verksam under första halvan av 1900-talet. Hon inledde sin karriär som pianist men började under sina studier vid American Conservatory of Music i Chicago att komponera musik.

Crawford Seeger var en pionjär för modernistisk musik. Hon var uttryckligen less på både mainstream-jazz och senromantisk musik, och ansåg att Schönbergs nyskapande musik präglades av väldigt mycket intellektualism. Medan Crawford Seeger också tillämpade seriella tekniker i sin musik (seriell komposition är komposition utifrån rent matematiska principer där musikens olika beståndsdelar, såsom rytm och tonhöjd, styrs med hjälp av “serier”, eller fastställda följder), så hade hon en väldigt filosofisk och konstnärlig syn på skapandet.

Fullständigt namn: Ruth Crawford Seeger

Levnadsår och epok: 1901-1953, Modernismen

Signaturverk: String Quartet: 1931 (1931)

SpotifylistaLyssna: Klicka på Spotifyikonen för en specialgjord spellista

Ruth Crawford Seegers musik

Under andra halvan av 1920-talet präglades Crawford Seegers musik av influenser från den ryske tonsättaren Aleksander Skrjabin och amerikanen Dane Rudhyar. Hennes stil här har kommit att benämnas som “post-tonal pluralism” och karakteriseras av skarpa dissonanser och oregelbundna rytmer. Överlag om man ser till Crawford Seegers ouevre finns det en väldig djärvhet och intensitet i hennes musik, men samtidigt förefaller den ofta intim och djupt personlig.

Sina mest berömda verk skrev Crawford Seeger under de första åren av 1930-talet. Då skrevs bland annat String Quartet: 1931, som betraktas som hennes kanske främsta verk (se klippet). I många av verken som skrevs under den här tiden tillämpade hon vad som kallas för “dissonant kontrapunkt” – en kontrapunkt som styrs av principer liksom renässanskontrapunkt och barockkontrapunkt, men där reglerna praktiskt taget är de motsatta. Här befrämjas dissonanser och språng i melodierna, snarare än konsonanser och stegvisa melodier.  Den dissonanta kontrapunkten utvecklades av Charles Seeger som Ruth Crawford Seeger var gift med, och metoderna publicerades i dennes avhandling “Tradition and Experiment in (the New) Music”. Ruth Crawford Seeger ska ha bidragit så mycket till avhandlingens innehåll så att det kom på tal att hon skulle dela författarskapet med sin make.

Crawford Seeger tillämpade polytonalitet och tonkluster och var en av de första tonsättarna som började serialisera andra musikaliska element än tonhöjd. Seriell musik hade sedermera sin storhetstid först på 1950-talet.

Kända verk

Genom den specialgjorda Spotifylistan kan du bekanta dig med Ruth Crawford Seegers musik. Här följer en lista över de verk och kortare stycken som listan innehåller:

1-4. String Quartet: 1931 (1931). För stråkkvartett.
5. “To a Kind God” ur Three Chants for Female Chorus (1930). För damkör.
6. “Little Waltz” (1922). För piano.
7. Andante for Strings (1931). För stråkorkester.
8. Theme and Variations (1923). För piano.
9. Piano Study in Mixed Accents (1930). För piano.
10-12. 
Svit för blåskvintett (1952).

Källor

Salzman, Eric. Twentieth-Century Music: An Introduction (London: Pearson, 2001).

Straus, Joseph, N. The Music of Ruth Crawford Seeger (Cambridge: Cambridge University Press, 1995).

Övrig information

Författare: Oliver Lindman, Sussex University.

Artikelnummer – Tonsättare56

Artikel publicerad som: Ruth Crawford Seeger: musik, 26 juli 2017.