Thomas Tallis: musik

Thomas Tallis var en engelsk kompositör, verksam under renässansen. Vid sidan av Palestrina är han en av de mest välkända europeiska tonsättarna från den här perioden, och inom körrepertoaren är han välrepresenterad.

Tallis komponerade för den engelska protestantiska kyrkan, och var verksam som hovkompositör under fyra olika monarker, däribland Elisabet I. Under den här perioden var det religiösa klimatet i England mycket turbulent, och samtliga av Tallis kungliga överordnade hade olika åsikter kring vilken kyrka landet skulle tillhöra. Den pragmatiske kappvändaren Tallis lyckades dock undgå att dras in i dessa kontroverser.

Tallis: musikFullständigt namn: Thomas Tallis

Levnadsår och epok: 1505-1585, Renässansen

Signaturverk: Spem in alium (1570)

SpotifylistaLyssna: Klicka på Spotifyikonen för en specialgjord spellista

Thomas Tallis musik

Liksom sina samtida skrev Tallis i en polyfon stil, huvudsakligen för flerstämmig a cappella-kör. Du kan läsa mer om denna stil i artikeln om renässansen (se länk i inforutan ovan). I polyfon musik har varje stämma egna, självständiga melodier, som är sammanflätade enligt en rad principer som kallas för kontrapunkt. Tillsammans med William Byrd är Tallis den främste företrädaren för engelsk renässanspolyfoni, och de jobbade tillsammans under flera år. År 1575 erhöll de ensamrätt till att trycka och sälja polyfon musik – ett privilegium som Byrd tog över helt och hållet år 1585, då Tallis avled.

Ett av tidernas mest imponerande polyfona körstycke är Spem in alium (1570). Verket är komponerat för 40 röster, uppdelade i åtta körer. Givetvis sjunger inte alla samtidigt hela tiden, och det finns många homofoniska inslag. Trots det presenteras en fascinerande mängd musikaliska idéer i en ytterst komplex polyfon textur. Spem in alium är emellertid långt ifrån Tallis mest framförda verk, vilket inte är så konstigt med tanke på vad det kräver – både vad antal och teknisk kapacitet beträffar.

Allt eftersom liturgiska texter översattes till engelska under 1500-talet väcktes behovet att låta texterna komma fram tydligare. Detta återspeglas i utvecklingen av Tallis musik under första halvan av 1500-talet, då han gradvis kom att använda allt färre melismer (en melism uppstår då två eller flera toner sjungs på en och samma stavelse), och istället fokusera mer på språkets betoningar. När så enskilda stavelser får en större betydelse, blir också ackord mer frekventa. Onekligen bidrog texterna och vikten av att få fram dem till att den polyfona renässansstilen gradvis luckrades upp (eller, kanske snarare, trycktes ihop). Den ofta framförda motetten If Ye Love Me (1575) – i synnerhet dess inledning – illustrerar denna utveckling väl.

Kända verk

Ta chansen att bekanta dig med Thomas Tallis vackra körmusik genom att klicka in dig på Spotifylistan via ikonen i informationsrutan ovan! Där kan du lyssna på följande verk (kolla gärna upp dem på exempelvis Youtube om du inte använder Spotify):

1. Spem in alium (1570). Motett för 40 stämmor (åtta femstämmiga körer).
2. If Ye Love Me (1575). Hymn för manskör.
3-4. Lamentations of Jeremiah (1585). Motett för fem röster (i regel ATTBB, eller manskör).
5. “Agnus dei” ur Missa puer natus est nobis (1554). Julmässa för sjustämmig kör.
6.
 Sancte Deus (ca 1540). Motett/antifon för fyrstämmig kör.
7. “Gloria” ur Mässa för fyra stämmor. Mässa för fyrstämmig kör.

Observera att årsangivelserna bör tas med en nypa salt. Publiceringsår varierar ofta från källa till källa när det gäller renässansmusik.

Källor

Sadie, Stanley och Latham, Alison. The Cambridge Music Guide (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 129.

Staines, Joe (redaktör). The Rough Guide to Classical Music (London: Rough Guides, Ltd., 2010), 564-567.

Övrig information

Författare: Oliver Lindman, Sussex University.

Artikelnummer – Tonsättare: 35

Artikel publicerad som: Thomas Tallis: musik, 25 juni 2013.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *