Wagner: musik

Richard Wagner var en tysk kompositör som med sin musik och sina idéer lämnade djupa avtryck på världen. Som Tysklands främsta operakompositör under 1800-talet transformerade han operan fullkomligt genom sin estetiska ideologi “gesamtkunstwerk” eller “allkonstverket”. Wagner menade att han inte skrev operor utan skapade musikdramer, där varenda aspekt –  inte bara musiken utan också librettot (texten), dekoren, och så vidare – skulle vara del av ett enda organiskt konstverk. Han var ingen fan av de traditionella italienska operorna där han menade att arior avlöste recitativ i en enda fragmenterad, icke-kontinuerlig röra.

Wagner var också politiskt aktiv, och hans starka antisemitism – han skrev bland annat den judefientliga skriften Judendomen i musiken (1850) – är något många operafans försöker bortse från idag. Mot slutet av 1800-talet var Wagner en kulturell symbol för hela Tyskland, och hans skrifter och musikaliska gärningar tros ha  bidragit enormt till den eskalerande tyska nationalismen som föranledde 1900-talets båda världskrig. Det är inte förvånande att Wagner var en av Hitlers favoritkompositörer, och hans musik användes ofta i propagandasyfte under naziregimen.

Wagner: musikFullständigt namn: Wilhelm Richard Wagner

Levnadsår och epok: 1813-1883, Romantiken

Signaturverk: Der ring des Nibelungen (Nibelungens ring, 1869-1876)

SpotifylistaLyssna: Klicka på Spotifyikonen för en specialgjord spellista

Wagners musik

Richard Wagner tog det harmoniska språket till en ny nivå. Under första halvan av 1800-talet var musikens kopplingar till det sena 1700-talets klassicistiska musik fortfarande mycket tydlig. Något som kännetecknar klassicismens musik är att den är harmoniskt väldigt kontrollerad. Tämligen ofta “bekräftas” det vilken tonarten är genom en så kallad kadens (en ackordföljd som avslutar en musikalisk fras genom att ta den tillbaka till tonikan, eller grundackordet).

Wagner använde sig dock av alla möjliga dissonanta ackord och melodier, och tog harmonierna till nivåer där man helt tappar greppet om tonarten.

En annan av Wagners gärningar är hans leitmotiv (ledmotiv) – ett musikaliskt motiv som används på ett sätt som gör att det associeras med särskilda personer, känslor, platser, stämningar eller händelser. I klippet till höger kan du höra några exempel av ledmotiv från Wagners operatetrologi Nibelungens ring.

Användandet av ledmotivet snappades upp av alla möjliga tonsättare, och det fick en oerhörd betydelse inom den tidiga filmmusiken. I filmer som Borta med vinden (1939) används flera olika ledmotiv, och tekniken lever kvar än. Det bästa och mest välkända exemplet är Star Wars (1977), där man bara behöver säga “Darth Vader” för att John Williams karakteristiska ledmotiv ska dyka upp i huvudet.

Trots Wagners enorma inflytande som kompositör och kulturgestalt så består hans utbud av musikaliska verk huvudsakligen av operor, och ofta väldigt långa sådana. Den välkända Tristan und Isolde (1865) är exempelvis fyra timmar lång, och Nibelungens ring, som består av fyra operor, har en total speltid på nitton och en halv timme.

Kända verk

Tyvärr kan jag inte skapa en spellista med alla Wagners mest kända verk, utan måste blasfemiskt välja ut specifika stycken ur dessa operor. Har du inte Spotify? Kolla in dessa magnifika orkesterverk på Youtube!

Du hittar länken till Spotifylistan i faktarutan ovan. Den innehåller följande.

1. “Valkyrieritten” ur Valkyrian (1870). Andra operan ur tetralogin Nibelungens ring.
2. Preludium till Tristan und Isolde (1865). Opera.
3. “Liebestod” ur Tristan und Isolde (1865). Opera.
4. “Brudkör” (också känd som “Bröllopsmarsch”) ur Lohengrin (1850). Opera.
5. Preludium till Rhenguldet (1869). Första operan ur Nibelungens ring.
6. Ouvertyr till Tannhäuser och sångarstriden på Wartburg (1845). Opera.
7. Ouvertyr till Den flygande holländaren  (1843). Opera.
8. Ouvertyr till Mästersångarna i Nürnberg (1868). Opera.

Källor

Dahlhaus, Carl. Nineteenth-Century Music (Los Angeles: University of Californa Press, 1989), 195-206.

Kerman, Joseph. Opera as Drama (Los Angeles: University of Californa Press, 2005).

Sadie, Stanley och Latham, Alison. The Cambridge Music Guide (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 345-356.

Övrig information

Författare: Oliver Lindman, Sussex University.

Artikelnummer – Tonsättare: 3

Artikel publicerad som: Wagner: musik, 17 mars 2013.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *